یو پی اس دستگاههایی هستند که کاربردهای متفاوتی در شرایط مختلف دارند.

برای مثال در صنایع یا بیمارستان ها ، مخابرات یا کارخانجات بسیار امری ضروری است . چون قطع برق و نواساناتی که بهمراه دارد میتواند ضرر های جبران ناپذیری به بار اورد.

در اداره ها:

با توجه به نیاز ضروری در ادارات جهت حفظ اطلاعات و آسیب ندیدن آنها استفاده از دستگاه یو پی اس یک امر اجتناب ناپذیر می باشد و وجود آن در ادارات ضروری می باشد

در منازل:

در منازل با توجه به میزان مصرف می توان از یو پی اس های کوچک استفاده نمود.

لازم به ذکر است قبل از استفاده باید از صحت دستگاه های یو پی اس اطمینان حاصل کرد.

یو پی اس سرویس همچنین به  تعمیر ups و دستگاه های تامین برق (تعمیر یو پی اس) میپردازد.


راه های ارتباطی ما